Tietokoneet ovat kehittyneet muutamien viimeisten vuosikymmenten aikana todella paljon. Ne ovat muuntautuneet insinöörien komponenttikokoelmasta jokaisen kansalaisen ihan tavalliseksi ja arkiseksi laitteeksi. Millainen tietokoneiden kehityskaari sitten oikein on ollut vuosien saatossa? Miten tietokoneiden suorituskyky on kehittynyt? Lue tästä artikkelista, niin kerromme tarkemmin kaiken oleellisen liittyen tietokoneiden kehitykseen.

Ensimmäiset tietokoneet

Ensimmäisiä tietokoneita kehitettiin jo 1940- ja 50-luvuilla, mutta ne alkoivat yleistyä tavallisten kuluttajien keskuudessa vasta paljon myöhemmin. Ensimmäisiä tietokoneita kehitettiin yleensä valtioiden toimesta ja ne oli tarkoitettu sotilaskäyttöön, elettiinhän silloin hyvin erilaisessa maailmassa. Tietokoneiden koko oli myös huomattava verrattuna nykyisiin tietokoneisiin. Tietokone saattoi tarvita valtavan hallin, jotta se mahtui sisälle. Ajan saatossa tietokoneet pienenivät 60-luvulla, mutta saattoivat silti vaatia yhden kokonaisen huoneen, jotta ne mahtuivat sisätiloihin. 1960- ja 70-luvuilla tietokoneet oli tarkoitettu lähinnä tekniseen laskentaan, eikä niitä kehitetty enää vain sotilaskäyttöön.

Tietokoneet yleistyvät kodeissa

1970-luvun jälkeen ja 80-luvulla tietokoneet yleistyivät varsin nopeasti. Niiden koko pieneni myös huomattavasti, sillä suurimmatkin tietokoneet mahtuivat jo pöydälle, eivätkä ne enää vaatineet omaa huonettaan tai hallia toimiakseen. 90-luvulla tietokoneista tuli nopeasti ihmisten työvälineitä monilla eri aloilla. Ihmisillä alkoi olla kodeissaan tietokoneita, joilla hoidettiin arkisia asioita, kuten kirjoitettiin tekstejä ja käytettiin taulukkolaskentaohjelmia taloudenhoidossa. Lisäksi myös internet alkoi yleistyä 1990-luvun loppupuolella. Vielä 80- ja 90-luvullakin tietokoneet olivat huomattavasti vaikeampia käyttää kuin nykytietokoneet. Piti osata monia insinööritaitoja, jotta pystyi käyttämään tietokonetta kunnolla. Monien ohjelmien asennukset tai tietokoneen käyttöönotto vaati erityisosaamista.

Nykyiset tietokoneet

Nykypäivän tietokoneet on suunniteltu hyvin yksinkertaisiksi käyttökokemukseltaan. Kuluttajista on myös tullut paljon vaativampia; jos jokin asia tuntuu hankalalta tehdä tietoneella, niin kuluttaja valitsee toisen valmistajan tuotteen tai jättää asian tekemättä. Erityisesti Apple on panostanut laitteissaan käyttäjäkokemukseen, jolloin käyttäjän ainoaksi tehtäväksi jää käyttää laitetta. Häntä ei kiinnosta alkaa säätämään tietokoneen asetuksia ja tutkimaan eri komponenttien toimintaa. Käyttäjä haluaa käyttää konetta nyt ja heti. Myös perinteiset pöytäkoneet ovat jääneet vähemmistöön nykyään. Ihmiset ostavat arkikäyttöön lähinnä kannettavia tietokoneita, läppäreitä, sillä ne eivät vaadi johtoja ja niitä on helppo siirrellä paikasta toiseen tarpeen mukaan.